خريد هاست دامين تاریخ مجهول کابینت

تاریخ مجهول کابینت می پرسم حالا اگر کابینت  هایمان  های گلاس نباشد نمی شود؟؟! سرش را بالا آورد، به چشمانم نگاه کرد و خیلی محکم و قاطعانه گفت : نع جواب سوالم را گرفته بودم، دیگر حرفی برای گفتن باقی نمی ماند، هر طور شده باید کابینت های  آشپزخانه مان های گلاس بشود باید بر خلاف تمام امیال باطنی […]